Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde EMDR ve BDT 

Gündelik dilde takıntılar olarak da bilinen OKB kişiye önemli derece sıkıntı vermektedir. Sıklığı ve şiddeti gündelik hayatın işlevini bozmaya başladığında bir psikologtan yardım almakta fayda vardır. Gerekli görüldüğü durumlarda ilaç tedavisi ile desteklenebilir.

OKB tanımlamasında iki ayrı kavram vardır. Bunlar obsesyonlar ve kompulsiyonlardır. 

Obsesyon zorla ve istenmeden geliyor gibi yaşanan belirgin kaygı ve sıkıntıya sebep olan sürekli düşünceler, dürtüler ya da imgelerdir. Kişi bu düşünceleri baskılamaya çalışır ya da bir kompulsiyonla bu düşünceden kurtulmaya çalışır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Burda kompulsiyonlar obsesyonlardan kurtulmak için girişilen eylemlerdir. Mesela her yerde mikrop var obsesyonundan kurtulmak için kişi kompulsiyon olarak sürekli temizlik yapmaya başlar. Sorun temizlik yapması olarak görülebilir fakat altında yatan ‘her yerde mikrop var’ obsesyonu tedavi için önemlidir. Tedavi sırasında bu düşüncelere odaklanılır. 

Kompulsiyonlar, kişinin takıntısına tepki olarak ortaya çıkan eylemler (el yıkama, düzenleme, denetleme)ya da zihinsel eylemlerdir (sayı sayma, sözcükleri tekrar etme). Takıntılar ya da zorlantılar eğer kişinin günlük hayatında çok zaman alıyorsa ve belirgin bir stres yaratıyorsa psikolog yardımı düşünülmelidir.

Okb ile eş zamanlı olarak tikler de görülebilir. 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

EMDR ve BDT terapisi obsesif kompulsif bozuklukta kullanılan etkinliği araştırmalar tarafından desteklenmiş iki yönelimdir. EMDR sayesinde geçmişte yaşanan olaylara odaklanılarak duyarsızlaştırma çalışmaları yapılır. Duyarsızlaştırma sonucunda OKB semptomlarında belirgin azalmalar görülmektedir. EMDR bakış açısına göre şu anda aktif olarak yaşadığımız psikolojik zorluğun temeli çocukluk dönemlerinde oluşmaya başlar. Yaşadığımız irili ufaklı travmatik olaylar güncel problemlerin oluşmasına zemin hazırlar. Dolayısıyla geçmiş anılarla çalışmak EMDR için önemlidir.

Bilişsel davranışçı terapide (BDT) düşünce, duygu ve davranış üçlüsü ile çalışılır. OKB semptomlarını anlamak ve içgörü kazanmak önemlidir. Danışana psikoeğitim verilir ve OKB semptomlarının oluşumu anlatılır. BDT terapisinde davranışçı çalışmak da önemlidir. Dolayısıyla terapist danışana davranış değişikliği kazandırmak adına çeşitli ödevler verebilir. Düşüncelerin, duygular ve davranışlar üzerindeki etkisi farkettirilmeye çalışılır. 

Psikolog gerekli gördüğü durumlarda sizi psikiyatriste yönlendirebilir. İlaç tedavisi ile beraber psikoterapi devamlılığında iyileşme hızlı olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here